Lieu-dit Le Bout du Monde
F-36320 Villedieu-sur-Indre

leboutdumonde36@gmail.com

w

+33 (0) 6 81 84 87 54
+33 (0) 2 54 60 87 04

leboutdumonde36@gmail.com

w

+33 (0) 6 81 84 87 54
+33 (0) 2 54 60 87 04

Juridische kennisgeving

1 – De site publiceren

Krachtens artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, wordt aan de gebruikers van de internetsite https://www.leboutdumonde36.com/ de identiteit meegedeeld van de verschillende deelnemers aan de verwezenlijking en de follow-up ervan:

Eigenaar van de site: EIRL Jean-François Libert – Le Bout du Monde
Contact: leboutdumonde36@gmail.com / 06 81 84 87 54
Adres : Lieu-dit Le Bout du Monde, 36320 Villedieu-sur-Indre.

Bedrijfsidentificatie: EIRL Jean-François Libert – Le Bout du Monde met een maatschappelijk kapitaal van € – SIREN: 537590309
Intracommunautaire BTW: FR 51 537590309
APE : 5520 Z
Exploitatievergunning nr. 2013-10-02156
Postadres: Lieu-dit Le Bout du Monde, 36320 Villedieu-sur-Indre – https://www.leboutdumonde36.com/conditions-generales-de-vente/

Directeur van de publicatie: Jean-François Libert

Gastheer: Gandi – 63-65 Boulevard Masséna, 75013 Parijs – Telefoon: 01.70.37.76.61

Functionaris voor gegevensbescherming: Jean-François Libert – leboutdumonde36@gmail.com

Gemaakt door KC WEB

2 – Intellectuele eigendom en namaak.

Jean-François Libert – Le Bout du Monde is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de internetsite, met name de teksten, beelden, grafieken, logo’s, video’s, architectuur, iconen en geluiden.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jean-François Libert – Le Bout du Monde.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

3 – Beperkingen van de verantwoordelijkheid

Jean-François Libert – Le Bout du Monde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt aan de uitrusting van de gebruiker bij toegang tot de site https://www.leboutdumonde36.com/.

Jean-François Libert – Le Bout du Monde wijst alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie en de inhoud op https://www.leboutdumonde36.com/.

Jean-François Libert – Le Bout du Monde verbindt zich ertoe de site https://www.leboutdumonde36.com/ zo goed mogelijk te beveiligen, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien ongewenste gegevens worden geïmporteerd en geïnstalleerd op haar site zonder haar medeweten.

Interactieve zones (contact of commentaar) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Jean-François Libert – Le Bout du Monde behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die op deze site is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming.

Indien nodig behoudt Jean-François Libert – Le Bout du Monde zich ook de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in het geding te brengen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen, ongeacht de gebruikte drager (tekst, foto…).

4 – CNIL en beheer van persoonsgegevens

Overeenkomstig de bepalingen van de gewijzigde wet 78-17 van 6 januari 1978 heeft de gebruiker van de website https://www.leboutdumonde36.com/ recht op toegang, wijziging en verwijdering van de verzamelde informatie. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u een bericht naar onze functionaris voor gegevensbescherming: Jean-François Libert – leboutdumonde36@gmail.com.

Voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken (soort gegevens, doel, ontvanger…), leest u ons privacybeleid https://www.leboutdumonde36.com/politique-de-confidentialite/

5 – Hyperlinks en cookies

De website https://www.leboutdumonde36.com/ bevat hyperlinks naar andere websites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor deze externe links of voor links die door andere websites naar https://www.leboutdumonde36.com/ worden gelegd.

Het surfen op de https://www.leboutdumonde36.com/ website kan ertoe leiden dat er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd.

Een “cookie” is een klein bestand dat informatie over het surfen van een gebruiker op een site opslaat. Met de aldus verkregen gegevens kunnen bijvoorbeeld metingen van de frequentie worden verricht.

U kunt cookies accepteren of weigeren door de instellingen van uw browser aan te passen. Er worden geen cookies geplaatst zonder uw toestemming.

Cookies worden maximaal 12 maanden bewaard.

Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, lees onze https://www.leboutdumonde36.com/politique-de-confidentialite/

6 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website https://www.leboutdumonde36.com/ is onderworpen aan het Franse recht. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Châteauroux bevoegd.